คลินิกพิเศษ

Special clinic

8.00-16.00

จันทร์ (Monday)         Tumor clinic                                                                      Foot and ankle clinic 

อังคาร (Tuesday)        Sports clinic                                                                     Spine clinic

พุธ (Wednesday)          Tumor clinic                                               

พฤหัสบดี(Thursday)     Arthroplasty clinic                                                       

ศุกร์ (Friday)              Pediatric clinic, Hand clinic                                            

เช้า (Morning)                                           บ่าย (Afternon)
กระดูกและข้อ โรงพยาบาลขอนแก่น