top of page
Logo KKH white.png
กระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น
SERVICES

SERVICES

ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก

OPD

ตารางออกตรวจนอกเวลา

After-hours clinic

ตารางคลินิกพิเศษ

Special clinic

OUR WORK

In surge of excellence

กระดูกและข้อ โรงพยาบาลขอนแก่น
กระดูกและข้อ โรงพยาบาลขอนแก่น

ความมุ่งมั่นของเรา
Orthopaedics in DISCOVERY

เราเชื่อว่า การทำสิ่งดีสามารถทำต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุด เราให้บริบาล สอน ฝึกอบรมและพัฒนาการบริบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
 

We think it's possible to do good and still do well. We treat, train and professionally develop effective models of care aim of improving healthcare quality and outcomes.
 

ເຮົາເຊື່ອວ່າ ການທຳສີ່ງດີສາມາດທຳຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ບໍ່ມີສີ້ນສຸດ ເຮົາໃຫ້ບໍລິວານສອນຝຶກອົບຮົມແລະພັດທະນາການບໍລິວານທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຄຸນນະພາບແລະຜົນຮັບທີ່ດີຍີ່ງຂື້ນ
 

Chúng tôi nghĩ rằng có thể làm tốt và tốt hơn. Chúng tôi trị liệu, thành lập , triển khai rất nghề nghiệp với những kiểu mẫu có hiệu lực kỹ lưỡng nhằm mục đích làm cho tốt đẹp hơn về chất lượng và kết quả chung cực cho sức khỏe 

 

ABOUT US
Our work

ABOUT US

Lovepik_com-828918836-Cartoon doctor couple original elements.png

แพทย์ใช้ทุน

แพทย์ประจำบ้าน

Residents

—Pngtree—cartoon doctor image element_4078657.png

อาจารย์แพทย์

Staff

—Pngtree—fashion female office worker in_4029177.png

นักวิชาการและธุรการ

Administrative officers

CONTACT

FIND US

54,56 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

(54,56 Village No.4 Srichan Road, Nai Mueang, Mueang, Khon Kaen 40000)

ติดต่อสำนักงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

(Office Hours : Monday - Friday 8:30 AM to 4.30 PM)

 

โทร/แฟ็กซ์ : 043-232555 ต่อ 1226

Tel./Fax : 043-232555 ext. 1226

 

 

 

Success! Message received.

bottom of page