ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก

OPD

8.00-16.00

จันทร์ (Monday)       นพ.อุดมศิลป์ Udomsin  พญ.ณัฐกานต์ Natakarn  นพ.ณัฐดนัย Natdanai  นพ. ธเนศ Thanate
อังคาร (Tuesday)      นพ.เกรียงศักดิ์ Kriangsak  นพ.อรุณ Arun  นพ.กฤษ Krits  นพ.วันจักร Wanjak  
พุธ (Wednesday)        นพ.ธนนิตย์ Thananit  นพ.กิตติพงษ์ Kittipong  นพ.ภาณุมาศ Phanumas
                                       พญ.ดวงใจ Duangjai  นพ. รพีภัทร์ Rapeepat

พฤหัสบดี(Thursday)  นพ.ธวัชชัย Thavatchai  นพ.ธนิต Thanit  นพ.เสริมศักดิ์ Sermsak  นพ.จิรศักดิ์ Jirasak
ศุกร์ (Friday)            นพ.ปกรณ์ Prakorn  นพ.พงศธร Pongsathorn  นพ.สุธี Suthee

กระดูกและข้อ โรงพยาบาลขอนแก่น