ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอกเวลา

After-hours clinic 

16.00-20.00

จันทร์ (Monday)             นพ.พงศธร เหล่าภักดี

                                       Pongsathorn Laopakdee, M.D. 

อังคาร (Tuesday)           -

พุธ (Wednesday)           -

พฤหัสบดี(Thursday)     นพ.จิรศักดิ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง

                                       Jirasak Wongkaeqpotong, M.D.

ศุกร์ (Friday)                  -

กระดูกและข้อ โรงพยาบาลขอนแก่น